23 października 2019

Konkurs Pomysł na Biznes - XI edycja

Jesteś przedsiębiorczy? Masz ciekawą inicjatywę? Zgłoś się do konkursu „Pomysł na Biznes”!

Leszczyńskie Centrum Biznesu ogłosiło XI edycję konkursu "Pomysł na Biznes". Zasady są bardzo proste. Osoby z ciekawymi pomysłami przygotowują biznesplany swoich przedsięwzięć. Dzięki udziałowi w konkursie, zyskują nieodpłatnie pomoc ekspercką w opracowaniu tego dokumentu, a poza tym mają możliwość udziału w bezpłatnym cyklu szkoleniowym. Szkolenia, które są uzupełnieniem konkursu pozwolą uczestnikom zdobyć wiedzę  dotyczącą między innymi rejestracji firmy, wyboru formy opodatkowania,  przygotowania części merytorycznej                i finansowej biznesplanu. Szkolenia są całkowicie bezpłatne i kończą się uzyskaniem certyfikatu. Udział w nich nie jest obowiązkowy. Można wystartować w konkursie, nie biorąc udziału w szkoleniach. W każdej chwili można dodatkowo skorzystać z nieodpłatnego doradztwa i skonsultować swój biznesplan z ekspertami.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: teoretycznej i praktycznej. W obu przypadkach ocenie podlega biznesplan. Jednak warunkiem odbioru nagród w kategorii praktycznej jest uruchomienie działalności gospodarczej.

Harmonogram konkursu:

  • Promocja konkursu  - Październik 2019
  • Zgłoszenia do konkursu osób, które planują udział w szkoleniach - Do 25 października 2019
  • Szkolenia - 4-22 listopada 2019
  • Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konkursie i biznesplanów (do weryfikacji formalnej)- Do 29 listopada 2019
  • Weryfikacja formalna - Do 13 grudnia 2019
  • Przyjmowanie biznesplanów do weryfikacji merytorycznej - Do 31 grudnia 2019
  • Posiedzenie Komicji Oceny Projektów - Styczeń 2020
  • Rozstrzygniecie konkursu – uroczysta Gala - Luty  2020

Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie TUTAJ