marker-green

nieruchomość gruntowa niezabudowana ul. Energetyków (Strefa Inwestycyja I.D.E.A.)

Kontakt w sprawie oferty: Izabela Wojciechowska

Informacje o inwestycji

Typ oferty: Greenfield
Rodzaj transakcji: Sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP: zabudowa produkcyjna, usługowa, hale i magazyny
Powierzchnia: 13202 m2
Adres: Energetyków/Geodetów
Cena: Przetarg
Wolna od obciążeń:

TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ Z DOPUSZCZENIEM OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ LOKALIZACJI OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 mSTREFA INWESTYCYJNA I.D.E.A. UL. ENERGETYKÓW

OPIS NIERUCHOMOŚCI

I.POŁOŻENIE

Dzielnica/rejon

pd.-wsch. część miasta
Strefa Inwestycyjna I.D.E.A.

Adres

ul. Energetyków

 

II.CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI

Właściciel

Miasto Leszno

Ark. mapy: nr działki

129:57/16, 52/1

Powierzchnia

13 202 m²

Dotychczasowe użytkowanie

Teren niezabudowany

Dojazd komunikacją indywidualną

z ul. Geodetów, Energetyków

Uzbrojenie terenu

Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowa i elektryczna w ul. Energetyków

 

III.SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

Przeznaczenie terenu

Teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z możliwością lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

Uwagi

Pow. zabudowy – maks. 60% powierzchni działki.
W przypadku podziału terenu min. powierzchnia nowoprojektowanej działki wynosi 2500 m2.